پروژه های شاخص

01. کناف

وسایل و ابزار

ابزار كناف طيف وسيعى از كاربردها را در بر مى گيرد. اين  ابزار اختصاصاً جهت استفاده هايى همچون حمل، برش، نصب و درزگيرى و پرداخت طراحى و توليد شده كه باعث افزايش بازده كارى و نيز افزايش چشمگير كيفيت در سيستم هاى ساخت و ساز خشك مى گردد.

وسایل و ابزار شامل سه گروه می باشند :

 وسایل حمل و جابجایی پانل ها

 ابزار برش و نصب

 ابزار درزگیری

Call Now Button