پروژه های شاخص

سیستم کناف


سیستم های پاششی مقاوم در برابر حریق

این روش یکی از متداول ترین روشها در مهندسی حریق میباشد. این روش تیرها و ستون ها را محافظت میکند . در این روش بیش از 50 سال است که در دنیا و حدود 20 سال است که در ایران مورد استفاده قرار میگیرد.

در این روش که به صورت پاششی انجام میگیرد و مانند کنیتکس سطح زبری ایجاد میکند و یکی از مناسب ترین روشهای مقاوم حریق کردن تیرها و ستونها  و حتی بتون میباشد.

وزن کم

حفظ خواص خود در طول عمر یک ساختمان

پرشدن پوشش در تمام خلل و فرجها

اجرای بسیار سریع و آسان

چسبندگی بالا به فولاد و بتن

پرت کم

بدون نیاز به پرایمر و استر

محافظت در برابر حریق از 30 تا 180 دقیقه

Call Now Button